Text Box: Predstavitev knjige Bejžmo pogledat stidenčk

Text Box: je bila  8.8.2009, ob 19.30 v dvorani krajevne skupnosti Vrtovin

 

Ogled slik