Krajevni praznik v Vrtovinu

 

 

Namen današnjega  svečanega zbora krajanov je torej   da se spominjamo in podoživimo preteklost a da istočasno pogledamo tudi v sedanjost in prihodnost.  Da pogledamo kaj smo naredili, kaj   vse še moramo narediti  in kaj vse nas še čaka in je še pred nami.

 

V mojem nagovoru se bom najbolj   omejil  na obdobje zadnjih  treh let in pol, ko je Vrtovin  vodil Svet Krajevne skupnosti  v sestavi, kot je bila izvoljena oktobra 2006. Naj vas spomnim.

Takrat ste izvolili člane Sveta :

 

Branko Brešan

Vlasta Pirjevec

Simon Rupnik

Dolores Cingerle

Tomaž Černigoj

Matjaž Petre

in moja malenkost Vilko Brus

 

 

Ko smo novembra 2006  sprejeli v varstvo našo krajevno skupnost   smo imeli pravkar dobro dokončano novo večnamensko dvorano in številne  druge pridobitve, saj je prav vsako dosedanje vodstvo krajevne skupnosti zapustilo pomemben pečat  v kraju. Hvala jim. Prav vsem njim

Žal pa smo skoraj istočasno ugotovili ,da  so ostale  zaradi nove dvorane in predvsem zaradi nje na stranskem tiru  še številne druge za kraj in krajane  pomembne stvari.   Prav zato smo si kot nov Svet krajevne skupnosti kot prioritetno nalogo zastavili  ureditev prav tega. Od vsega nas je  namreč najbolj  mučil problem  cestnih povezav in ostale komunalne infrastrukture. Glavna občinska  cesta skozi kraj je bila zadnjikrat temeljito popravljena   še davnih 40 let nazaj. A.... komaj smo dobro zastavili  naše načrte že  smo bili deležni  očitkov (predvsem na občini Ajdovščina )  da  kaj bi pa sedaj  še Vrtovinci radi ko imamo vendar novo dvorano. Očitek pač, kot da bi morali biti pa sedaj naslednjih nekaj desetletij tiho  in zadovoljni, da smo sploh kaj dobili.

IN vendar Vrtovin še marsikaj rabi. Tudi v njem  živijo ljudje. Nič slabši kot v  centru Ajdovščine, ali pa v Črničah, Selu, Podkraju, Colu.... ali kjerkoli drugje. Prav tako živimo tudi tu davkoplačevalci s svojimi dolžnostmi a tudi pravicami. In prav tako  želimo živeti tudi v Vrtovinu  temu trenutku primerno življenje.   In to v vseh 15 vrtovinskih zaselkih enakovredno in enakopravno.

 

K ureditvi teh zadev je bilo usmerjeno vse naše prizadevanje.

Začenši z izgradnjo podpornega zidu na Polanah, sanacijo ceste  pri Lozarjih katero je odnašal plaz, pa sanacijo  ceste v Kocjanih, ureditvi ograje pri Repkih,  Uredili smo odvod meteorne vode mimo centra vasi  ,ki je grozil s poplavami. Reševali  poplavno nevarnost pri glavni cesti v Gulih, …..

Ob tem smo  uredili nekaj novih luči javne razsvetljave  (nekaterim zaselkom obljubljeno že pred desetletji)  in pravkar poteka zamenjava  vseh  ostalih  starih luči z novimi skladnimi z EU standardi

Največ sil pa smo seveda  usmerili v rekonstrukcijo   glavne občinske  ceste  skozi kraj. Predvsem  od osnovne šole v Podgoro. Na nekaterih mestih  smo jo razširili, uredili podporne zidove  in vse to dobesedno po metrih. , saj nam predvsem na Občini Ajdovščina  kar non- stop razlagajo da denarja ni (ob tem da lahko tudi sami opazimo kako se ga ponekod drugod  velikodušno razmetava.  Skušamo reševati namreč vsaj najbolj kritične odseke. Tu moram poudariti  našo hvaležnost prav vsem krajanom ki so brez besed in oklevanja odstopili  dele svojih parcel da smo lahko cesto razširili. Tudi sicer  moram poudariti večinsko pripravljenost  krajanov kadarkoli smo    skušali narediti karkoli za napredek kraja.  Tudi kak nizek udarec je padel vmes, a smo ga hitro pozabili saj  smo  večinsko  bili deležni velike podpore.

Čutili smo namreč da nas združuje  skupna želja po tem da  olajšamo življenje  vsem nam in našim obiskovalcem.

 

Ves čas se namreč tudi trudimo da bi bilo teh obiskovalcev čim več. Veliko energije smo usmerili v  povečanje prepoznavnosti našega kraja v  privabili na obisk  prijatelje iz drugih krajev in dežel.

Naj vas samo spomnim na zelo prepoznaven dogodek Summercamp 2007 ko so nas obiskali številni  evropski poslanci in drugi gostje.  Pa na številne prireditve , ki se kar stalno dogajajo  v tej naši dvorani v kateri smo ta hip. Da bi laže  organizirali te prireditve smo  sami izdelali 32 m2 velik montažen oder za prireditve, kupili ozvočenje, in še in še in še....

Navsezadnje moram ob tem omeniti Spletno stran naše krajevne skupnosti , katero smo uredili kot prva krajevna skupnost daleč naokrog.  Avtor  in urednik te spletne strani je naš kar preskromen Branko Brešan. Prav njemu bi se zato še zlasti rad osebno zahvalil.

 

Naj nadaljujem.... Ves čas smo se trudili tudi da bi hortikulturno in etnološko uredili  naš domači kraj. V ta namen smo uredili zelenico ob vstopu v vas  kjer se  prvič ustavi pogled  obiskovalca ki prihaja k nam.  Uredili smo dve  javni parkirišči, ki sta sicer še vedno v urejanju... Pri  pokopališču in pri zaselku Lozarji. 

Uredili smo spomenik NOB.  , eden naših največjih dosežkov pa je urejanje pešpoti po Vrtovinu kot  del širše zastavljene  pešpoti „Po  starodavnih poteh po pobočju Čavna. „

Te poti smo očistili, označili, postavili informativne table,  klopi za počitek obiskovalcev....Vse to  zato da bi bil naš kraj še bolj gostoljuben do naših obiskovalcev a najbolj da bi bil prijazen do nas samih.

 

Številne so  stvari ,ki smo jih uredili in naredili  in preveč časa bi porabil za naštevanje vsega. Vsi ki ste pri  izpeljavi teh  nalog sodelovali jih poznate in prav vsem ,ki ste nam pri tem kakorkoli pomagali bi se rad zahvalil.

 

Naš mandat se zaključuje  in s ponosom oznanjam . Da je svet KS v sedanji sestavi  uspešno izpeljal  vse svoje naloge.  To seveda ne bi bilo možno brez sodelovanja  tudi drugih številnih sodelavcev  in prijateljev. Naj pri tem še zlasti omenim  Kulturno umetniško društvo Ortaona na čelu  z  njegovim predsednikom Čermelj Simonom katerega žal danes zaradi   hude bolezni  nocoj  ni med nami. Mislim, da mu lahko v imenu vseh nas zaželimo  čim hitrejšo  ozdravitev  in povratek med nas.

In nenazadnje :  Tu bi se rad zahvalil  za njegov trud  občinskemu svetniku Kreševec Antonu iz stranke DESUS,   kateri nam je vedno nesebično pomagal. Kot edini občinski svetnik izvoljen v našem volilnem  okraju.  Prihajal je med nas, spraševal  o  željah, načrtih, lobiral na občinskem svetu,.... Žal  ne vedno uspešno, saj pogosto ni imel podpore na občini. Niti pri tistih občinskih svetnikih, katere smo tudi mi Vrtovinci izvolili.

Prav je zato, da se ob tej priliki spomnimo koga smo izvolili pred skoraj 4 leti, a jih nismo nato  nikoli več ne videli :

To so: Klemenčič Alojzij  - iz stranke SDS

           Ušaj Ivan - iz stranke SD

           Šinigoj Anton - iz stranke LDS

           Furlan Igor - iz liste za delovna mesta - lista obrti in podjetništva

 

 Velik naš neizpolnjen načrt bo še naprej ostal popolna rekonstrukcija  ceste Blažon - mostiček pri žagi, pri spomeniku NOB,....

No, vmes bo še vsako leto bolj obiskana vrtovinska »šagra« in našega mandata bo konec.

 

S tem  pa tudi zaključujem  to moje poročilo  in  predajam besedo predstavnici Sveta mladih, ki nam bo predstavila akcijo „Očistimo Slovenijo. „

 

Hvala vam za pozornost!

Dovolite  pa, da še pred mojim zaključkom  čestitam vsem ženam ob njihovem prazniku in vse prisotne povabim na koncu na kozarček ali dva..... in da se seveda zahvalim  za njihove  nastope nocoj, ob našem prazniku učencem in učiteljicam OŠ Vrtovin in seveda tudi našemu domačemu pevskemu zboru Vinograd

 

Ne pozabite!  V nedeljo pa vsi na Kucelj.

 

Spoštovani sokrajani in sokrajanke!

 

Otvarjam svečan zbor krajanov KS Vrtovin  v počastitev krajevnega praznika  Vrtovin

Skladno s 4 členom Statuta KS Vrtovin je  namreč 8 marec  razglašen za praznik Vrtovina v     spomin  na dogodke  leta 1943 , ko je fašistična okupatorska vojska aretirala in internirala številne vrtovinske ženske . Čudno naključje je namreč hotelo, da so se  najbolj črni trenutki Vrtovina in njenih žena dogajali ravno ob dnevu, ki ga cel svet praznuje in pozna kot dan žena v počastitev njih, ki nam  dajejo življenje  in  omogočajo preživetje te napše civilizacije. Prav ljudje.zaradi njih naš svet še vedno živi, tako kot še vedno živi naš Vrtovin  in njegovi

Otvoritev svečanega zbora krajanov Vrtovina se je začela s slovensko himno, ki jo je zapel  MPZ Vinograd iz Vrtovina.

V nadaljevanju programa, so pevci pod vodstvom novega zborovodje zapeli nekaj prekrasnih pesmi, .

Sledil je nastop otrok Osnovne šole Dobravlje podružnične šole Vrtovin, s katerim so razveselili udeležence zbora.

Po nastopu otrok, je predsednik KS Vrtovin g. Vilko Brus, nagovoril udeležence zbora.

Sledi njegov celoten govor.

Predstavnica sveta mladih nam je predstavila akcijo »Očistimo Slovenijo«. To akcijo v Vrtovinu načrtujemo dne 17. aprila 2010 s sodelovanjem vseh občanov krajevne skupnosti Vrtovin in Osnovne šole.

.

Kot se za praznik žena 8. marec spodobi, so učenci naše žene obdarili s šopkom mimoze. Starejšim občankam, pa so pripravili nageljček.

Po končanem programu je sledilo prisrčno druženje krajanov z zakusko in kapljico »rujnega«….«

Naslednji dan smo v sklopu praznovanja krajevnega praznika organizirali pohod na Kucelj