PREVOZ IN BLAGOSLOVITEV SVETOPAVELSKIH ZVONOV 

                            do nove preslice na Školju Sv. Pavla

V nedeljo 16. marca 2014 smo pospremili dva zvonova iz Vrtovina k cerkvi sv. Pavla,

         kjer jih je ob 16. uri blagoslovil  koprski škof dr. Jurij Bizjak.

 

 

 

 

Sprevod se je začel ob 14. uri pri mojstru Ludviku Lozar v Vrtovinu 41.  Nato smo v spremstvu konjenikov in domačih pritrkovalcev šli najprej do kapelice Matere Božje v zaselku Guštini, od tam pa še do nove preslice na Školju.

Predstavitev svetopavelskih zvonov

S svetopavelske preslice se bosta po 16. marcu oglašala zvonova Apostol narodov in Angel Slovenije.

Prvi zvon je posvečen Apostolu narodov in nas povezuje s časi, ko so se naši predniki tu, na Školju ali Ortaoni, prvič srečali s krščanstvom. Širili so go rimski vojaki, prvi kristjani naše župnije. Slovenci smo se sčasoma nove vere tako oklenili, da se je ohranila do današnjih dni. Pomagala nam je sooblikovati človeško in narodno zavest ter nas  povezovala z drugimi evropskimi narodi. V nas je krepila dostojanstvo človekove osebe in neodtujljivo pravico do osebne in občestvene svobode. Naj tudi v prihodnje poživlja našo narodno in versko skupnost ter nas spodbuja k polnemu božjemu življenju.

Drugi zvon je posvečen Angelu Slovenije in se bo s Sv. Pavla oglasil prvič za vso Slovenijo, ker je prvi s tem imenom. Naj pomaga sv. Mihaelu, da srečno izpolni zaupano mu poslanstvo: voditi ljudi na ono stran. V zavest nam kliče večnost, ki se začenja v času, se pravi na tem svetu, tudi na Školju sv. Pavla in nas vodi k stanju, ko ne bo več ne Juda ne Grka, ne sužnja ne svobodnjaka, ne moškega ne ženske, marveč bo vse v vseh Kristus (prim. Gal 3,28; Kol, 2,11). Takrat se bo začela stvarnost, ki bi ji lahko rekli državljanstvo božjega kraljestva.

Zvon Apostola narodov so v odličnem žalskem Ferralitu ulili že 16. septembra 2012. Poje s tonom C, njegov premer je 747 mm, tehta pa 238 kg. Za svetopavelsko preslico ga je kupila domačinka, gospa Ivana Copič. Zato se z njo zahvaljujemo Gospodu Bogu, da jo je kljub številnim preizkušnjam (ali pa prav zaradi njih) ohranil do današnjega dne, ko lahko svoje življenje in trpljenje povezuje z zvonkim glasom Apostola narodov. Iz srca ji privoščimo, da je temu prvemu zvonu svetopavelske zvončnice tudi botra. Naj tudi po njeni zaslugi sv. Pavel še naprej opravlja svoje poslanstvo.

 

Zvon Angela Slovenije so v žalskem Ferralitu ulili 13. novembra 2013. Poje s tonom Es, njegov premer je 622 mm, tehta pa 143 kg. Za cerkev na Sv. Pavlu ga je kupil dobrotnik iz Italije, ki želi ostati neimenovan. Zato pa v duhu krščanske velikodušnosti svoj glas odstopa temu imenitnemu glasniku bratstva in sprave med narodi. Tistega bratstva in tiste sprave, ki se tudi po zaslugi krščanske vere poraja med različnimi jeziki in ljudstvi. Naj torej poje v čast kulturi, ki med ljudmi in narodi spodbuja zorenje od znotraj, iz srca. Boter Angela Slovenije je Ludvik Feuče, mož, ki si je zadnje leto potrpežljivo in nesebično prizadeval, da bi Apostol narodov in Angel Slovenije zapela tako, kakor se za takšna glasnika spodobi. Z Markom Česnom, kolavdatorjem koprske škofije, in s številnimi drugimi sodelavci in dobrotniki je naredil vse, da sta jezika obeh zvonov spregovorila in pojeta: po starem, na roke, in s pomočjo elektromagnetnega pogona na sončno energijo.

Ob koncu naj omenimo še najmanjši, Dekanov zvonček, da bo tudi pri svetopavelskih zvonovih obveljal pregovor, po katerem so vse dobre stvari tri. Zvonček Aleksandra Lestana nas bo – prav tako po zaslugi Ludvika Feučeta – vabil k opravilom in dejanjem, ki vsakdanjost dopolnjujejo in neizmerno presegajo.

 

Naj nežno zvonovi zvonijo s sv. Pavla, naj pesem odpira srca, naj se ljubezen razširja tja do neba.

 

Nevenka G.

 

Ogled slik