V nedeljo dne 23. junija 2013 je na osrednjo občinsko proslavo, ki je bila

na Predmeji v Tihi dolini, bil povabljen tudi naš moški pevski zbor

VINOGRAD iz Vrtovina.

Potek slovesnosti proslave je razviden iz spodnjega vabila.