Text Box:  
Spoštovani krajanke in krajani
 
 


 
Vabimo vas na prireditev v počastitev krajevnega praznika združenega s praznovanjem Dneva žena, ki bo v petek dne 11.3.2011.ob 19 uri v dvorani v Vrtovinu


 
 
· Slavnostna govornica bo Ga. Ivana Slamič

· Nastopil bo pevski zbor Vinograd iz Vrtovina

· Nastopali bodo otroci iz naše podružnične šole v Vrtovinu
 
 

Text Box: KS Vrtovin