Krajevna skupnost

V R T O V I N

 

30. 8. 2010-08-31

 

 

Krajanom in krajankam Vrtovina

 

 

Zadeva: Volitve v svet krajevne skupnosti.

 

Spoštovani-e!

 

Kot vam je poznano so že razpisane volitve v organe lokalne skupnosti to je za župane občin, člane občinskih svetov, pa tudi za svete krajevnih skupnosti. Volitve bodo v celi Sloveniji potekale 10. oktobra 2010.

Do takrat pa seveda moramo izbrati kandidate za vse te organe, torej tudi za svet KS Vrtovin. Najkasneje do 15 septembra moramo sestaviti vsaj eno kandidatno listo kandidatov za člane KS Vrtovin, ki bo zaradi določil zakona sestavljena iz štirih moških in treh žensk. Pri izbiranju kandidatov moramo upoštevati zastopanost vseh zaselkov oz. kandidate, ki bodo zastopali vse dele Vrtovina in torej ne smejo biti le iz enega dela.

 

 

Predlagam, da se zberejo kandidati oz. kandidatke po sistemu:

 

1 kandidatka iz zaselkov Lozarji, Feuči, Guštini

1 kandidat iz zaselkov Kocjani, Jame, Subanov

1 kandidat iz zaselkov Repki, Krti, Šateji

1 kandidat iz »vasi«

1 kandidatka iz »vasi«

1 kandidatka iz zaselkov Gulov in Stovške vasi

1 kandidat iz Čebulov in Grželji

 

Prosim vas, da razmislite o možnih kandidatih in mi predloge pošljete na e-mail bvilko@hotmail.com , mi pustite predlog v mojem nabiralniku v pismeni obliki ali me osebno kontaktirate ali pa me pokličete na GSM 040 771 982 ali pa tudi pošljete anonimen SMS na isto številko, najkasneje do 8. septembra 2010. Predloge lahko podate tudi članom Sveta KS kateri so doslej zastopali vaš zaselek v Svetu KS Vrtovin.

 

Usoda Vrtovina v naslednjih 4 letih je v vaših rokah. Prosim vas torej za sodelovanje!

 

 

 

                                                                                                                                                           Predsednik sveta KS do 10. oktobra

                                                                                                                                                                               Brus Vilko