Zaključni koncert moškega pevskega zbora Vinograd

 

V soboto 15. maja 2010, ob 20.00 uri je bil v dvorani v Vrtovinu zaključni koncert MPZ Vinograd z gosti.

Pozdravni nagovor  je podal g. Valter Pirjevec, ki je pozdravil prisotne še posebej je pozdravil občinskega svetnika Antona Kreševca

in mu predal besedo. G. svetnik Anton Kreševec podal nekaj spodbudnih besed našim pevkam in pevcem.

Večer je začel domači pevski zbor Vinograd, ki deluje že štiri leta in ima za seboj že kar dobro biro nastopov. Pevski zbor Vinograd

deluje v tem letu pod vodstvom g. Petra Vidriha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je povezovala mlada napovedovalka Janja Valič. V nadaljevanju je napovedala nastop dekliške vokalne skupine iz Ubeljskega.

Dekliška vokalna skupina  Ubeljsko, deluje v okviru turistično-športno-kulturnega društva Tisa Nanos Ubeljsko.

Dvajset deklet, ki prihajajo iz vasi pod Nanosom, povezuje mladostna energija in veselje do zborovskega petja. Svoje prve pevske korake

so začele že kot majhne deklice v otroškem cerkvenem pevskem zboru.

V iztekajočem se letu so bila dekleta na reviji "Naša pomlad" izbrana med dvajset najboljših zborov primorske. Debitirala so na tekmovanju primorskih pevskih zborov in malih skupin, kjer so prejela bronasto priznanje in prvič zapela na prireditvi "Primorska poje".  Skupino vodi Melita Stegelj.

    V nadaljevanju se nam je predstavila moška vokalna skupina "Fantje z´Podvelba!"  Skupina je prava vipavska "globalizacijska mininacionalka". Sedež skupine je v Gočah vaje pa imajo v vasi Cesta. Člani pa so doma od Goč do Bukovice. Tudi naziv fantje je za nekatere zgolj le še spomin na nekdanje čase, saj so fantje v manjšini, v večini so možje. Pohvalijo se lahko tudi s podmladkom, saj najmlajši med njimi prihaja prav iz Vrtovina. Skupino vodi  Vesna Kobal.

    Po končanem koncertu je sklepno besedo podal predsednik pevskega zbora Vinograd  Valter Pirjevec, ki je povabil vse nastopajoče in prisotne na

prigrizek in kozarček rujnega.

    Udeleženci so bili zadovoljni, saj se je zabava in druženje zavleklo do jutranjih ur.

 

Ogled slik iz prireditve!