Na bližnjem hribu Školj Sv. Pavla je  ohranjeno obzidje, ki je obdajalo utrdbo. Konec 5. stoletja

je bila v naši vipavski dolini velika bitka med Teodozijem in Teofilom (bitka je bila predvidoma v bližini Vrhpolja pri Vipavi), ki je imela velik pomen, tedaj naj bi v rimskem cesarstvu postala katoliška vera tudi uradna vera.

Tedaj naj bi tudi padla trdnjava Castra (Ajdovščina) in velik del prebivalcev Castre naj bi se umaknil prav na to našo vzpetino nad Vrtovinom, Sv. Pavel.

Pod Školjem  Sv. Pavla je lepo  ohranjena tudi ena izmed najvišjih rimskih zgradb pri nas, "Vodni stolp" .

1. svetovna vojna

 

Med 1. svetovno vojno je Vrtovin imel  pomembno vlogo, saj so avstrijci v naši vasi imeli nekaj časa poveljstvo 16. avstro-ogrskega korpusa in jih je v aprilu leta 1917 obiskal sam cesar Karel 1. Sledi prve svetovne vojne so še sedaj vidne v obliki kavern, ki so jih takrat zgradili v ta namen.

Tudi ta del zgodovine naše vasi  je opisana v knjigi Ortaona - Vrtovin    1001 - 2001                  

NOB v Vrtovinu

 

Prispevek Vrtovina med NOB je bil velik. Odločilna in prevladujoča politična dejavnost med drugo svetovno vojno je bila organizirana s strani OF in tej  je bila privržena večina vrtovinskega prebivalstva. V partizane se je vključilo   99

 

domačinov, 23 se jih je vključilo že pred kapitulacijo Italije, 55 po njej, 21 pa je borcev prekomorskih brigad. Vojni davek je terjal življenja 28. vaščanov. Od teh je bilo: 17 padlih partizanov, 10 je bilo žrtev nemškega nasilja, ena ženska je umrla v taborišču Auschwitz. Velika je bila tudi vojna škoda.

Text Box: Obisk cesarja Karla 1. v Vrtovinu
Text Box: Barake, v katerih je bila komanda avstrijskega korpusa

Zgodovina Vrtovina je zelo razgibana,  saj sega že v obdobje v leto 1000, rimskega cesarstva.  Zgodovinarji  pravijo ,  da je rimski cesar, leta 1001  za oglejskega patriarha Johannesa, izdal listino,  

s katero  je oglejski cerkvi in njenemu voditelju Janezu, podaril takratno polovico naselij kot so:

Solkan, Gorica, omenja tudi ozemlje, ki meji  med Sočo, Vipavo, Vrtovinom in slemeni Alp. 

Listino rimskega cesarja  je v  slovenščino prevedel  Primož Simoniti, po kateri je  povzeta zgodovina naše vasi. Knjigo o zgodovini naše vasi

 se  lahko dobi pri našemu predsedniku turističnega društva v vasi.

                     Nad Vrtovinom  so še sedaj sledi dogajanja pred letom 1001, ki kažejo, da je tod potekala rimska cesta.

Zgodovina vasi Vrtovin