Ureditev in asfaltiranje ceste Krti - Borov gozdiček 30. 6. 2010

Izgradnja ekološkega otoka pri pokopališču 1. 7. 2010

Popravilo asfalta na "Polanah-3 plombe" 1. 7. 2010

Asfaltiranje ceste v zaselku Guli   1. 7. 2010
                                      

 

Text Box: Planirana in izvedena dela v KS Vrtovin

Text Box: Izkop temeljev za izvedbo podpornega zidu na vrtovinski obvoznici

Text Box: Armatura zidu in opažanje

Text Box: Pogled na traso zidu

Text Box: Končan podporni zid, predan v uporabo

Text Box: Podporni zid na vrtovinski obvoznici

Text Box: Postavitev javnih luči na vasi

Text Box: Ureditev propusta pri Gulih

Text Box: Planirana je sanacija struge potoka ob šoli

Text Box: Ureditev ovinka pri šoli in pokopališču

Text Box: Ureditev odvodnjavanja v vasi

Text Box: Del odra sestavljen kot pult »sank.«

Text Box: Glavni nosilci odra

Text Box: Izdelan je bil montažni oder za prireditve

Text Box:  


 
 
 
 
 
 

Ureditev zelenice pri vhodu v našo vas