Text Box: Posvet

Text Box: Društvo gojiteljev dišavnic na Krasu in 
KGZS zavod GO KSS Sežana
Zakonski  okviri  pridelave in predelave dišavnic in zdravilnih rastlin
Posvet bo potekal dne 18. novembra 2010 v Avberju na Krasu
(turistična kmetija »Francinovi«)

Text Box: Program posveta:
9.30- 10.00         Prihod in registracija udeležencev
10.00-10.30        Pozdravni nagovor
10.30-11.00        Odmor za kavo
11.00- 13.30       Predvideni referati:
Milena Štolfa, univ.dipl.inž.agr., KGZS –Zavod GO, KSS Sežana
Registracija kmetijskega gospodarstva, ukrepi kmetijske politike;
dr. Milko Novič 
Poskusni nasad sivke na Krasu – izkušnje in perspektiva (dosedanje delo, tehnologija pridelave in predelave, vizija trženja); 
Milan Race, univ.dipl.ing gozdarstva,  Zavod za gozdove R Slovenije
Smolarjenje  na Krasu – med pozabo in novo perspektivo;  
13.30-14.30    Kosilo
 
14:30-17:00        Predvideni referati:
Darja Štolfa, univ.dipl.inž.agr. Fitosanitarna inšpekcija
Fitosanitarna zakonodaja;
ga. Anja Menard, Urad za kemikalije Republike Slovenije
Zakonodaja kozmetičnih izdelkov (eterična olja, mila, hidrolati, sveče,...); 
Srečko Horvat , dipl.inž.zoot., KGZS-Zavod GO , KSS Sežana
Predelava sivke kot dopolnilna dejavnost na kmetiji;
                           
17:00 -   Diskusija 
 
18:00     Zaključek posveta
 
 
 
Kontakti delovne skupine:
milko.novic@siol.net,              041 533 291
milena.stolfa@go.kgzs.si,       041 281 819
srecko.horvat@go.kgzs.si,      031 666 143
 
 Obrazec za prijavo!

Text Box: Eden od namenov  posveta je posredovati potencialnim gojiteljem in predelovalcem dišavnic in zdravilnih zelišč nabor informacij, s pomočjo katerih bodo svojo dejavnost  lahko v celoti prilagodili veljavnim pravnim normam.  Ker je predvsem plantažno gojenje dišavnic  v Sloveniji relativno mlada panoga, je pomembno, da to dejavnost že od samega začetka organiziramo tako, da bo gojiteljem in/ali predelovalcem omogočen tako nastop na tržišču kot tudi pridobivanje sredstev evropskih in drugih skladov, namenjenih tej dejavnosti. 
Stroške organizacije in izvedbe posveta bomo krili iz kotizacije, ki znaša 20€ . V kotizacijo so všteti vsi stroški organizacije posveta, povzetki posameznih predavanj in  topli napitki v odmorih. Poskrbljeno je tudi za kosilo, ki ga nudi turistična kmetija po enotni (znižani) ceni 10€.  
Kotizacijo je možno vplačati na račun Društva gojiteljev dišavnic na Krasu (s sedežem v vasi Brje pri Koprivi 10, 6221 Dutovlje)  ali pred samim pričetkom posveta. 
Kotizacijo lahko vplačate na račun:
Abanka Sežana, Partizanska cesta 41, 6210 Sežana
Transakcijski račun št.: SI56 0510 0801 3027 965    s pripisom Avber 2010
Matična številka: 4019733
Davčna številka: 30790131
 
Člani Društva gojiteljev dišavnic na Krasu imajo pri plačilu kotizacije popust v višini  50%. 
 
Program posveta:
 
9.30- 10.00         Prihod in registracija udeležencev
10.00-10.30        Pozdravni nagovor
10.30-11.00        Odmor za kavo
 
Udeleženec posveta lahko izkaže članstvo v društvu s potrdilom o vplačilu članarine za leto 2010, ali pa se včlani v društvo pred pričetkom posveta (izpolnjena in podpisana pristopna izjava, ki jo je potrebno poslati na naslov društva, plačana letna članarina 15€).