Text Box: Sanacija potoka Vrtovinšček september 2011
Text Box:              Prvič smo začeli debato o ureditvi brega Vrtovinščka pri šoli leta 2007  skupaj z  predstavniki Hidrotehnike in takratnim ravnateljem  OŠ  Žagarejem. Osnovni projekt je bil potrjen  in nato smo čakali na realizacijo. Ko te ni bilo sem začel poizvedovati kje se je zadeva  ustavila in s strani Hidrotehnike sem zvedel da je občina Ajdovščina   sredstva za Vrtovin preusmerila  k izviru Hublja. Normalno je da smo bili besni.
             Čakali smo naslednjo priliko a nas je prehitela katastrofalna poplava  17.9.2010 ,ki je odnesla dobršen del brega in povzročila   precej škode, zlasti prav pri Osnovni šoli Vrtovin in pa v  zaselku Guli.  Takoj sem  dokumentiral škodo in jo prijavil  na Občino Ajdovščina kjer se je ta zbirala. V tednu po poplavi si je stanje ogledala tudi posebna ekipa Civilne zaščite in se z mojo oceno strinjala. KS Vrtovin je  prijavila potrebo po sanaciji  na treh lokacijah in sicer pri Osnovni šoli, pri "Jordanu" in pa v zaselku Guli. 
             Ko je Slovenija dobila priznano škodo s strani EU je v program sanacije prišla lokacija pri šoli in v zaselku Guli. Za lokacijo pri Jordanu mi je bilo ustno povedano da je bila  škoda malenkostna zato bo  sanacija struge v tem delu prišlo na vrsto v   neki  bodočnosti.  
O pričetku in načinu sanacije sem bil  v osnovnih obrisih seznanjen letos poleti in od Hidrotehnike terjal podrobnejše informacije. Predvsem sem  obžaloval, da se sanacije pri šoli ni izvedlo v času šolskih počitnic.  Tako pa so se dela začela šele 6 septembra 2011.  Kljub številnim problemom  ocenjujem, da je delo zelo  kvalitetno opravljeno in da imamo sedaj ta problem  za vekomaj rešen. Del struge  pri šoli je ta hip   urejen tako, da je  pretok vode  nemoten., struga varna in celota tudi estetsko urejena. Istočasno poteka urejanje struge v zaselku  Guli v  dolžini 400 m saj so prav tam bile lani najhujše poplave..  Pričela pa so se  tudi izvajanja meritev in risanja načrtov  za del struge  !pri Jordanu" tako, da upamo, da bo tudi ta del prišel kmalu na vrsto. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vilko Brus                                            
 
                                           

 

 

Več slik sanacije