Društvo za kulturo, šport, turizem in razvoj

ORTAONA

 

4. 11. 2007

 

V A B I L O

 

Skladno s 11. členom Statuta Društva Ortaona

sklicujemo izredno skupščino društva, ki bo v petek

9. 11. 2007 ob 19 uri v večnamenski dvorani v Vrtovinu

 

Dnevni red:

1. Izvolitev organov Zbora

2. Razrešitev organov Društva

3. Izvolitev predsednika, tajnika, blagajnika, Upravnega odbora,

        Nadzornega odbora, Disciplinske komisije društva

4. Sprejem koncepta delovanja organov društva

 

Vse člane in simpatizerje društva vabimo,

da se občnega zbora udeležijo in s tem

pripomorejo k ponovni oživitvi delovanja

našega društva!

 

                                                               Nadzorni odbor Društva

                                                                             ORTAONA