Vizitka in kontakt

KS Vrtovin 

Matična številka: 5026733
Davčna številka: si11032278
TRR: SI56  01201-6450782495 odprt pri Banki Slovenije
Naslov:  Vrtovin 76  5262 Črniče
Telefon: 040 771 982

Svet KS 2018 – 2022 

Vilko Brus, predsednik 
Jožef Copič, 
Nina Kandus, 
Kaja Leban, 
Jernej Lozar, 
Janja Valič, 
Dominik Kobol

 

Kontaktirajte nas!