Vabilo na javno sejo KS Vrtovin

V A B I L O

na javno sejo Sveta Krajevne skupnosti Vrtovin,ki bo v sredo 20.11. 2019 ob 19 uri v prostorih KS

Dnevni red: Pogovor o prometni varnosti na območju krajevne skuposti Vrtovin

Seje se bo udeležil tudi predstavnik Policijske postaje Ajdovščina in referent za prometno varnost Občine Ajdovščina.

Vabljeni v čimvečjem številu z vašimi vprašanji i idejami, ki se tičejo prometne varnosti in prometne ureditve naše vasi.