Vabilo na javno sejo sveta KS

Krajevna skupnost

V R T O V I N

V A B I L O

Skladno s dogovorom in pooblastili sklicujem JAVNO sejo Sveta KS Vrtovin, ki bo v ponedeljek 25.3. 2019 ob 19 uri v večnamenski dvorani KS Vrtovin

1 točka – Na seji bomo preverili oziroma ugotavljali načine motivacije, da bi več krajanov in krajank sodelovalo pri aktivnostih v kraju 

2 točka – Tekoče zadeve KS

predsednik Sveta KS Vrtovin, Vilko Brus